Maciej Góral Portrait

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS udziela wszelkich porad, informacji z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego i szeroko rozumianego prawa kanonicznego. W szczególności udziela fachowej i kompetentnej pomocy osobom, które chcą rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Na temat procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa powstało wiele nieporozumień i błędnych wyobrażeń, które wynikają głównie z braku rzetelnych i sprawdzonych informacji.Należy stanowczo i wyraźnie podkreślić, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów.

Można natomiast w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego, lecz niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu dla obu stron otwiera się możliwość nowego ułożenia sobie życia w związku małżeńskim zgodnie z własnym sumieniem i nauką Kościoła