PROCES O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Na temat procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozwodów kościelnych) powstało wiele nieporozumień i błędnych wyobrażeń, które wynikają głównie z braku rzetelnych i sprawdzonych informacji.
Należy stanowczo i wyraźnie podkreślić, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów. Można natomiast w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego, lecz niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu dla obu stron otwiera się możliwość nowego ułożenia sobie życia w związku małżeńskim zgodnie z własnym sumieniem i nauką Kościoła.

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS udziela wszelkich porad, informacji z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego i szeroko rozumianego prawa kanonicznego.

W szczególności udziela fachowej i kompetentnej pomocy osobom, które chcą rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Proces (rozwód) kościelny


Ojciec Święty BENEDYKT XVI 
w adhortacji z dnia 22 lutego 2007 roku SACRAMENTUM CARITATIS stwierdza:

"Tam, gdzie rodzą się uprawnione wątpliwości, co do ważności małżeństwa sakramentalnie zawartego, należy podjąć takie kroki, które są konieczne dla zweryfikowania ich zasadności. Należy też z całkowitym poszanowaniem dla prawa kanonicznego, zapewnić obecność trybunałów kościelnych na danym terytorium, ich duszpasterski charakter oraz ich poprawną i szybką działalność. Trzeba, aby w każdej diecezji była wystarczająca liczba osób przygotowanych dla sprawnego funkcjonowania trybunałów kościelnych. Przypominam, że „poważnym obowiązkiem jest staranie się o to, aby działania instytucyjne Kościoła w trybunałach stawały się coraz bliższe wiernym".

"Zbyt wielkie jest dobro, którego Kościół i całe społeczeństwo oczekują od małżeństwa i od rodziny na nim opartej, aby nie zaangażować się dogłębnie w to specyficzne zadanie duszpasterskie. Małżeństwo i rodzina są instytucjami, które powinny być wspierane i bronione przed każdą możliwą dwuznacznością w pojmowaniu prawdy o nich, ponieważ wszelka szkoda im wyrządzona jest w rzeczywistości raną zadaną ludzkiemu współżyciu jako takiemu"

Przed odpowiednim Sądem Kościelnym, należy udowodnić, iż węzeł małżeński nie zaistniał, że nigdy go nie było. Pomimo iż małżeństwo zostało zawarte według przewidzianej formy, to nigdy ono nie zaistniało.

Więcej...


Prawo kanoniczne  

Prawo Kościoła przyjęło nazwę prawa kanonicznego (ius canonicum), ponieważ jest ono zbiorem kanonów. Jak na prawo świeckie składają się przepisy ujęte w artykuły, tak na prawo Kościoła składają się przepisy ujęte w kanony.
Prawo pozytywne Kościoła nie jest wyrazem panowania nad wiernymi, lecz służy realizacji misji zbawczej Chrystusa. Sobór Watykański II stwierdza, że Kościół nie sięga po żadną inną władzę, jak tylko tę która zmierza do zbawienia ludu Bożego. Prawo ma strzec porządku w Kościele jako społeczności zorganizowanej.

Już Św. Paweł pisał do pierwszych chrześcijan:

„Lecz wszystko niech odbywa się godnie i w należytym porządku”

(1 Kor 14, 40)Usługi Kancelarii

Pomoc prawna ze strony Kancelarii w sprawach prawa kanonicznego ( m. in. rozwód kościelny ) może być świadczona
w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:
  • w siedzibie Kancelarii - Grudziądz
  • w siedzibie Klienta (na terenie całego kraju)
  • w woj. kujawsko-pomorskim ( Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Elbląg )
  • w miejscu wskazanym przez Klienta

Więcej_


KONTAKT:

Kancelaria Prawa Kanonicznego
"Dignitas"

Maciej Góral
Adwokat kościelny

Al. 23 Stycznia 42,
86-300 Grudziądz
tel. 784412754
m.goral@dignitas.com.pl