O mnie

Maciej Góral

Kancelarią Prawa Kanonicznego DIGNITAS zarządza jej założyciel – Maciej Góral prawnik, kanonista, członek Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.

Maciej Góral jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Obecnie jako adwokat reprezentuje strony przed Trybunałami Kościelnymi:
  1. Diecezji Elbląskiej
  2. Diecezji Toruńskiej (adwokat ad causam)
  3. Diecezji Pelplińskiej
  4. Diecezji Ełckiej
  5. Diecezji Bydgoskiej
  6. Diecezji Włocławskiej
  7. Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego (adwokat ad causam)
  8. Poznańskiego Trybunału Metropolitalnego (adwokat ad causam)
  9. Gnieźnieńskiego Trybunału Mteropolitalnego

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka - zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.