ZESPÓŁ


Maciej Góral
ADWOKAT KOŚCIELNY

Kancelarią Prawa Kanonicznego DIGNITAS zarządza jej założyciel – Mgr Maciej Góral prawnik, kanonista, adwokat kościelny, członek Korpusu Adwokatów Kościelnych
w Polsce
.

Obecnie adwokat kościelny Sądów Biskupich:

  1. Diecezji Elbląskiej
  2. Diecezji Toruńskiej
  3. Diecezji Pelplińskiej
  4. Diecezji Ełckiej
  5. Diecezji Bydgoskiej
  6. Diecezji Włocławskiej

Maciej Góral jako założyciel Kancelarii Prawa Kanonicznego DIGNITAS kieruje jej pracami. Specjalizuje się w kościelnym prawie małżeńskim.

Maciej Góral jest absolwentem jedynego w Polsce kościelnego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym. Przedstawił pracę magisterską napisaną w II Katedrze Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. "Prawa i obowiązki sędziego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej DIGNITAS CONNUBII”. Zdał wymagane egzaminy, uzyskując tytuł magistra prawa kanonicznego (równoznaczny z tytułem licencjata w terminologii kościelnej) oraz uprawnienie do wykonywania m.in. zawodu adwokata kościelnego.

Swoje doświadczenie zdobywał podczas studiów odbywając praktyki, miedzy innymi w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie na Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Maciej Góral realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Otrzymał nominację do pełnienia zadania adwokata stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z rąk:

Dekret I

J. E. Ks. Biskupa Jana Styrny, Biskupa Diecezji Elbląskiej

Dekret II

J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, Biskupa Diecezji Toruńskiej

Dekret III

J. E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, Biskupa Diecezji Pelplińskiej

Dekret IV

J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Diecezji Ełckiej

Dekret V

J. E. Ks. Biskupa Jana Tyrawy, Biskupa Diecezji Bydgoskiej


_


KONTAKT:

Kancelaria Prawa Kanonicznego
"Dignitas"

Maciej Góral
Adwokat kościelny

Al. 23 Stycznia 42,
86-300 Grudziądz
tel. 784412754
m.goral@dignitas.com.pl