Jak dostać "rozwód kościelny"?

„Unieważnienie ślubu kościelnego ”, czy też „rozwód kościelny ” , to terminy używane jedynie potocznie. Nie ukazują właściwej natury procesu. Sądy Kościelne nie mogą zakończyć zawartego ważnie małżeństwa. Można jedynie dowieść, iż zostało ono zawarte nieważnie lub zostało zawarte i niedopełnione. Zawsze jest dobry czas, aby uregulować swoją skomplikowaną sytuację życiową oraz zweryfikować swój status w Kościele. Nie ma na co czekać. Czekanie bowiem na nic się w tej sytuacji nie zda - zgodnie z prostą zasadą, wedle której jeśli możemy sobie pomóc dziś, to po co odkładać to na później. A jeśli nasze małżeństwo jest rzeczywiście nieważnie zawarte, to każdy kolejny dzień jest jedynie kolejnym dniem bez sakramentów. Odwlekając rozpoczęcie sprawy przed właściwym Sądem kościelnym lub potem zwlekając z kolejnymi czynnościami podczas jej prowadzenia, niepotrzebnie te dni mnożymy.

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Dokładamy należytej staranności, aby nasi klienci mięli jak największe szanse na pozytywne zakończenie procesu.

Podejmowane przez nas działania prawne, są wynikiem doświadczenia i systematycznego poodnoszenia kwalifikacji oraz praktyki prawa przed Sądami kościelnymi.

Przyjęcie sprawy przez Kancelarię wiąże się z koniecznością odbycia pierwszej, około 2 - godzinnej konsultacji. Jej zadaniem jest ustalenie, czy istnieją podstawy do ubiegania się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, omówienie kwestii dowodowych, a także szczegółowe przedstawienie przebiegu procesu.

Udział adwokata kościelnego w sprawie o „rozwód kościelny”.

Rola adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa uwidacznia się począwszy od etapu przedprocesowego, poprzez poszczególne fazy procesu – od chwili redakcji skargi powodowej, oficjalnego zawiązania sporu, poprzez etap przesłuchań stron i świadków, aż do działań odwoławczych od wyroku Sądu.

Należy stanowczo i wyraźnie stwierdzić, że prawo do obrony stanowi jedno z najważniejszych uprawnień wiernych w kanonicznym procesie małżeńskim. A instytucją gwarantującą jego realizację jest instytucja adwokata kościelnego.

Gdzie świadczymy usługi?

Pomoc prawą świadczymy we wszystkich diecezjach, pracujemy na terenie całego kraju. Istnieje również możliwość współpracy z osobami zainteresowanymi, które na stałe zamieszkują zagranicą, a które chciałyby prowadzić sprawy na terenie jednej z diecezji w Polsce. W sposób szczególny z pomocy kancelarii korzystają klienci z Irlandii, Anglii, Niemiec, USA i Norwegii.
Adresy które można wykorzystać na stronie:
Otrzymacie Państwo pomoc prawną ze strony kancelarii w sprawach prowadzonych przed następującymi Sądami kościelnymi:

 1. BIAŁYSTOK Sąd Metropolitalny Białostocki ul. Kościelna 1 15-087 Białystok
 2. BYDGOSZCZ Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej ul. Farna 10 85-101 Bydgoszcz
 3. CZĘSTOCHOWA Sąd Metropolitalny ul. Św. Barbary 41 42-200 Częstochowa
 4. DROHICZYN Sąd Biskupi w Drohiczynie ul. Kościelna 10 17-312 ohiczyn 106
 5. EŁK Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 10-300 Ełk
 6. ELBLĄG Sąd Diecezjalny ul. Świętego Ducha 11 82-300 Elbląg
 7. GLIWICE Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice
 8. GDAŃSK Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Cystersów 11 80-330 Gdańsk-Oliwa
 9. GNIEZNO Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno
 10. KALISZ Sąd Biskupi w Kaliszu ul. Widok 80-82 62-800 Kalisz
 11. KATOWICE Sąd Metropolitalny w Katowicach ul. Jordana 39 40-951 Katowice skr. Pocztowa 206
 12. KIELCE Sąd Biskupi Kielecki ul. Jana Pawła II, 1 25-013 Kielce
 13. KRAKÓW Sąd Metropolitalny ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków
 14. KOSZALIN Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25 75-062 Koszalin
 15. LEGNICA Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej ul. Jana Pawła II, 1 59-220 Legnica
 16. LUBLIN Sąd Metropolitalny Lubelski ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin
 17. ŁOWICZ Sąd Biskupi Łowicki ul. Stary Rynek 19 99-400 Łowicz
 18. ŁOMŻA Sąd Biskupi w Łomży ul. Sadowa 1/1 18-400 Łomża
 19. ŁÓDŹ Trybunał Metropolitalny Łódzki ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 90-458 Łódź
 20. OPOLE Biskupi Sąd Duchowny ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole 81
 21. OLSZTYN Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn
 22. PELPLIN Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin
 23. POZNAŃ Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Ostrów Tumski 5 61-109 Poznań
 24. PŁOCK Sąd Biskupi Płocki ul. Tumska 3 09-402 Płock
 25. PRZEMYŚL Sąd Metropolitalny Pl. Katedralny 4a 37-700 Przemyśl
 26. RADOM Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-610 Radom
 27. RZESZÓW Sąd Biskupi w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów
 28. SANDOMIERZ Sandomierski Sąd Biskupi ul. Żeromskiego 2 27-600 Sandomierz
 29. SOSNOWIEC Sąd Biskupi w Sosnowcu ul. Gospodarcza 14 a 41-214 Sosnowiec
 30. SZCZECIN / KAMIEŃ POMORSKI Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Królowej Korony Polskiej 28E 70-485 Szczecin
 31. SIEDLCE Sąd Biskupi Siedlecki ul. Bpa. I. Świrskiego 57 08-110 Siedlce
 32. TARNÓW Sąd Diecezjalny ul. Legionów 30 33-100 Tarnów
 33. TORUŃ Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej ul. Łazienna 18 87-100 Toruń
 34. WARSZAWA Sąd Metropolitalny Warszawski ul. Nowogrodzka 49, I p. 00-695 Warszawa
 35. WŁOCŁAWEK Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej Pl. Kopernika 3 87-800 Włocławek
 36. WROCŁAW Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław
 37. ZAMOŚĆ / LUBACZÓW Sąd Biskupi ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1 22-400 Zamość
 38. ZIELONA GÓRA / GORZÓW Wlkp. Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Żeromskiego 22 skr. poczt. 875 66-400 Gorzów Wlkp