Sądy metropolitalne w Polsce | Sądy kościelne | Sądy duchowne

Gdzie świadczymy usługi?

Pomoc prawą świadczymy we wszystkich diecezjach, pracujemy na terenie całego kraju. Istnieje również możliwość współpracy z osobami zainteresowanymi, które na stałe zamieszkują zagranicą, a które chciałyby prowadzić sprawy na terenie jednej z diecezji w Polsce. W sposób szczególny z pomocy kancelarii korzystają klienci z Irlandii, Anglii, Niemiec, USA i Norwegii.

Bez względu na wyzwania stawiane przed nami, zawsze działamy w najlepszym interesie naszych klientów. Dlatego Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS, współpracuje z licznymi Kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi czy też gabinetami psychologicznymi.

Otrzymacie Państwo pomoc prawną ze strony kancelarii w sprawach prowadzonych przed następującymi Sądami kościelnymi:

 1. BIAŁYSTOK Sąd Metropolitalny Białostocki ul. Kościelna 1 15-087 Białystok
 2. BYDGOSZCZ Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej ul. Farna 10 85-101 Bydgoszcz
 3. CZĘSTOCHOWA Sąd Metropolitalny ul. Św. Barbary 41 42-200 Częstochowa
 4. DROHICZYN Sąd Biskupi w Drohiczynie ul. Kościelna 10 17-312 ohiczyn 106
 5. EŁK Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 10-300 Ełk
 6. ELBLĄG Sąd Diecezjalny ul. Świętego Ducha 11 82-300 Elbląg
 7. GLIWICE Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice
 8. GDAŃSK Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Cystersów 11 80-330 Gdańsk-Oliwa
 9. GNIEZNO Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno
 10. KALISZ Sąd Biskupi w Kaliszu ul. Widok 80-82 62-800 Kalisz
 11. KATOWICE Sąd Metropolitalny w Katowicach ul. Jordana 39 40-951 Katowice skr. Pocztowa 206
 12. KIELCE Sąd Biskupi Kielecki ul. Jana Pawła II, 1 25-013 Kielce
 13. KRAKÓW Sąd Metropolitalny ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków
 14. KOSZALIN Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25 75-062 Koszalin
 15. LEGNICA Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej ul. Jana Pawła II, 1 59-220 Legnica
 16. LUBLIN Sąd Metropolitalny Lubelski ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin
 17. ŁOWICZ Sąd Biskupi Łowicki ul. Stary Rynek 19 99-400 Łowicz
 18. ŁOMŻA Sąd Biskupi w Łomży ul. Sadowa 1/1 18-400 Łomża
 19. ŁÓDŹ Trybunał Metropolitalny Łódzki ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 90-458 Łódź
 20. OPOLE Biskupi Sąd Duchowny ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole 81
 21. OLSZTYN Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn
 22. PELPLIN Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin
 23. POZNAŃ Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Ostrów Tumski 5 61-109 Poznań
 24. PŁOCK Sąd Biskupi Płocki ul. Tumska 3 09-402 Płock
 25. PRZEMYŚL Sąd Metropolitalny Pl. Katedralny 4a 37-700 Przemyśl
 26. RADOM Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-610 Radom
 27. RZESZÓW Sąd Biskupi w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów
 28. SANDOMIERZ Sandomierski Sąd Biskupi ul. Żeromskiego 2 27-600 Sandomierz
 29. SOSNOWIEC Sąd Biskupi w Sosnowcu ul. Gospodarcza 14 a 41-214 Sosnowiec
 30. SZCZECIN / KAMIEŃ POMORSKI Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Królowej Korony Polskiej 28E 70-485 Szczecin
 31. SIEDLCE Sąd Biskupi Siedlecki ul. Bpa. I. Świrskiego 57 08-110 Siedlce
 32. TARNÓW Sąd Diecezjalny ul. Legionów 30 33-100 Tarnów
 33. TORUŃ Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej ul. Łazienna 18 87-100 Toruń
 34. WARSZAWA Sąd Metropolitalny Warszawski ul. Nowogrodzka 49, I p. 00-695 Warszawa
 35. WŁOCŁAWEK Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej Pl. Kopernika 3 87-800 Włocławek
 36. WROCŁAW Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław
 37. ZAMOŚĆ / LUBACZÓW Sąd Biskupi ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1 22-400 Zamość
 38. ZIELONA GÓRA / GORZÓW Wlkp. Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Żeromskiego 22 skr. poczt. 875 66-400 Gorzów Wlkp

Przyczyn, do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, jest wiele. Należy pamiętać, że niewłaściwa interpretacja prawna określonej sprawy, może skutkować niepomyślnym zakończeniem procesu. Ze względu na konieczność wskazania przez zainteresowaną osobę tytułu prawnego, upoważniającego do zaskarżenia ważności małżeństwa, warto jest skorzystać w tym zakresie z porady doświadczonego prawnika. Poniżej przedstawiamy Państwu występujące podstawy prawne, w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

a) PRZESZKODY ZRYWAJĄCE:

 1. PRZESZKODA WIEKU
 2. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA PRAWNEGO
 3. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA
 4. PRZESZKODA POWINOWACTWA
 5. PRZESZKODA RÓŻNEJ RELIGII
 6. PRZESZKODA NIEMOCY PŁCIOWEJ (NIEZDOLNOŚĆ UPRZEDNIA I TRWAŁA)
 7. PRZESZKODA ŚWIĘCEŃ
 8. PRZESZKODA WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
 9. PRZESZKODA ŚLUBU
 10. PRZESZKODA UPROWADZENIA
 11. PRZESZKODA WYSTĘPKU
 12. PRZESZKODA PRZYZWOITOŚCI PUBLICZNEJ

B) WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ:

 • NIEZDOLNOŚĆ KONSENSUALNA
 • BRAK WIEDZY KONIECZNEJ O MAŁŻEŃŚTWIE
 • BŁĄD
 • SYMULACJA
 • POSTAWIENIE WARUNKU
 • PRZYMUS I BOJAŹŃ

c) NIEZACHOWANIE FORMY PRAWNEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje pewną, określoną formę zawarcia małżeństwa. Niezachowanie wszystkich prawnych obowiązków i wymagań, może skutkować nieważnością małżeństwa.


„Unieważnienie ślubu kościelnego ”, czy też „rozwód kościelny ” , to terminy używane jedynie potocznie. Nie ukazują właściwej natury procesu. Sądy Kościelne nie mogą zakończyć zawartego ważnie małżeństwa. Można jedynie dowieść, iż zostało ono zawarte nieważnie lub zostało zawarte i niedopełnione. Zawsze jest dobry czas, aby uregulować swoją skomplikowaną sytuację życiową oraz zweryfikować swój status w Kościele. Nie ma na co czekać. Czekanie bowiem na nic się w tej sytuacji nie zda - zgodnie z prostą zasadą, wedle której jeśli możemy sobie pomóc dziś, to po co odkładać to na później. A jeśli nasze małżeństwo jest rzeczywiście nieważnie zawarte, to każdy kolejny dzień jest jedynie kolejnym dniem bez sakramentów.
 
Odwlekając rozpoczęcie sprawy przed właściwym Sądem kościelnym lub potem zwlekając z kolejnymi czynnościami podczas jej prowadzenia, niepotrzebnie te dni mnożymy.

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Dokładamy należytej staranności, aby nasi klienci mięli jak największe szanse na pozytywne zakończenie procesu.

Podejmowane przez nas działania prawne, są wynikiem doświadczenia i systematycznego poodnoszenia kwalifikacji oraz praktyki prawa przed Sądami kościelnymi.

Przyjęcie sprawy przez Kancelarię wiąże się z koniecznością odbycia pierwszej, około 2 - godzinnej konsultacji. Jej zadaniem jest ustalenie, czy istnieją podstawy do ubiegania się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, omówienie kwestii dowodowych, a także szczegółowe przedstawienie przebiegu procesu.


Unieważnienie małżeństwa kościelnego - pomoc prawna

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się kancelarii prawniczych, specjalizujących się szczególnie w kościelnym prawie małżeńskim w województwie kujawsko-pomorskim oraz pomorskim.

Jako nieliczni prawnicy-kanoniści w Polsce, posiadamy uprawniania do reprezentowania stron podczas procesu przed właściwymi Sądami kościelnymi. Jesteśmy w stanie kompleksowo poprowadzić cały proces od początku, aż do zakończenia sprawy.

Posiadamy niezbędną wiedzę, aby w przypadku negatywnego wyroku w I instancji, wnieść skuteczną apelację do Trybunału II instancji.

Katastrofalne myślenie schematami procesu cywilnego, szybko przekłada się na zgubny sposób postępowania przed sądem kościelnym. Dlatego ważna jest opieka prawna od samego początku, a nie od połowy sprawy czyli od przegrania procesu na poziomie pierwszej instancji.


Udział adwokata kościelnego w sprawie o „rozwód kościelny”.
 
Rola adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa uwidacznia się począwszy od etapu przedprocesowego, poprzez poszczególne fazy procesu – od chwili redakcji skargi powodowej, oficjalnego zawiązania sporu, poprzez etap przesłuchań stron i świadków, aż do działań odwoławczych od wyroku Sądu.

Należy stanowczo i wyraźnie stwierdzić, że prawo do obrony stanowi jedno z najważniejszych uprawnień wiernych w kanonicznym procesie małżeńskim. A instytucją gwarantującą jego realizację jest instytucja adwokata kościelnego.