Skip to main content

Kancelaria Kanoniczna Bydgoszcz

Najczęściej zadawane przez Państwa pytania: „Jak dostać rozwód kościelny?”, „Jak unieważnić ślub kościelny?”, „Jak uzyskać rozwód kościelny?” lub „Jakie są powody unieważnienia ślubu kościelnego?” pokazują, jak ważna jest fachowa opieka i wsparcie merytoryczne kancelarii w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Na temat procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa powstało wiele nieporozumień i błędnych wyobrażeń. Należy podkreślić, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów. Forma "rozwód kościelny" jest błędna.

Można natomiast w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego, lecz niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu dla obu stron otwiera się możliwość nowego ułożenia sobie życia w związku małżeńskim zgodnie z własnym sumieniem i nauką Kościoła.

Ojciec Święty BENEDYKT XVI w adhortacji z 22 lutego 2007 roku SACRAMENTUM CARITATIS stwierdza:

"Tam, gdzie rodzą się uprawnione wątpliwości, co do ważności małżeństwa sakramentalnie zawartego, należy podjąć takie kroki, które są konieczne dla zweryfikowania ich zasadności. Należy też z całkowitym poszanowaniem dla prawa kanonicznego, zapewnić obecność trybunałów kościelnych na danym terytorium, ich duszpasterski charakter oraz ich poprawną i szybką działalność. Trzeba, aby w każdej diecezji była wystarczająca liczba osób przygotowanych dla sprawnego funkcjonowania trybunałów kościelnych. Przypominam, że „poważnym obowiązkiem jest staranie się o to, aby działania instytucyjne Kościoła w trybunałach stawały się coraz bliższe wiernym".

Źródłem nieważności małżeństwa sakramentalnego mogą być trzy główne grupy powodów:

  1. Przeszkody zrywające
  2. Wady zgody małżeńskiej
  3. Brak formy kanonicznej

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na każdym etapie procesu kościelnego, w kraju i za granicą.


Rozwód kościelny

Masz pytania?

Zadzwoń
do mnie
lub napisz

Proces małżeński jest wieloetapowy

Celem naszych działań jest, abyście zawsze wiedzieli Państwo, na jakim etapie jest proces i jaki będzie następny krok.
Wprowadzenie sprawy

Złożenie skargi powodowej
Odpowiedź na skargę
Zawiązanie sporu
Kontynuacja procesu

Dowodzenie
Publikacja akt
Głos obrońcy węzła małżeńskiego
Zakończenie sprawy

Dyskusja sprawy
Ogłoszenie wyroku
Ewentualne środki odwoławcze

Potocznie nazywany rozwód kościelny nie jest równoznaczny z rozwodem cywilnym, podobnie jak uzyskanie rozwodu cywilnego nie jest rozwodem kościelnym. Są to dwie różne kwestie, funkcjonujące niezależnie, jako dwa oddzielne procesy.