Zakres usług

Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub innych związanych z prawem kanonicznym, Państwa poszukiwania zakończyły się właśnie sukcesem. Niezależnie od tego, czy prowadzimy Państwa sprawę od początku, czy powierzyliście nam ją w późniejszym czasie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Świadczymy kompleksową pomoc na każdym etapie procesu małżeńskiego kanonicznego

 

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

 • rozmowa w zakresie określenia przyczyny nieważności małżeństwa
 • ustalenie właściwości sądu
 • sporządzenie skargi powodowej
 • rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
 • odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową
 • pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego
 • uwagi strony po publikacji akt sprawy
 • odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach
 • prośba o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych

Działania apelacyjne

 • Analiza dostępnego materiału z pierwszej instancji
 • Sporządzenie apelacji
 • Pomoc w doborze nowych środków dowodowych

Rozmowa specjalistyczna

Niezależne wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne przed rozpoczęciem procesu, podczas jego trwania lub przy składaniu apelacji.

Elastyczny cennik

Mamy świadomość, iż pomoc przy tak ważnych sprawach nie może zależeć od czyjejś majętności. Elastyczność pozwala równoważyć bilans kosztów, umożliwiając udzielenie odpowiedniej informacji prawnej najbardziej potrzebujących, poprzez działanie pro publico bono.