Skip to main content

Uprawnienia i referencje

Adwokat kościelny Maciej Góral posiada wymagane przez prawo kanoniczne (kościelne) niezbędne uprawnienia oraz nominacje. Pozwalają one na występowanie przed Sądami kościelnymi w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Adwokat kościelny Maciej Góral ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na wydziale Prawa Kanonicznego, specjalność prawo kanoniczno-cywilne. Po ukończeniu studiów rozpoczął własną praktykę prawniczą, którą prowadzi do dziś. Edukacja jest bardzo ważnym obszarem w jego życiu, dlatego też w 2014 roku ukończył kolejne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na kierunku Prawo.

 

Już w trakcie studiów Maciej Góral uczestniczył w różnych stażach  w  instytucjach administracji publicznej. W 2007 roku odbył praktykę studencką w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie na Wydziale Rodzinnym i Nieletnich; rok później wzbogacił swoje kwalifikacje w trakcie praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracując w Biurze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Władysława Bartoszewskiego; w roku 2013 odbył staż w Parlamencie Europejskim oraz Kujawsko-Pomorskim Biurze Promocji Regionu w Brukseli. A od 2009 do końca 2014 roku, pracował w Urzędzie Miasta w Biurze Prezydenta Grudziądza.

 

Przestrzegamy Strony przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem internetu. Osoby te często nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych w roli adwokatów. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw osób, które zwracają się do nich po pomoc. Praktyka sądowa wskazuje też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie jest efektywna.

Dlatego przed powierzeniem swojej sprawy adwokatowi kościelnemu, należy sprawdzić  (żądać okazania!) czy posiada wymagane przez prawo uprawnienia i akredytację właściwej władzy kościelnej.

Adwokat Maciej Góral

Universitas Cardinalis Stephani Wyszynski Versoviae Facultas Iuris Canonici

Dekret Gniezno 2023

Biskup Elcki 2023

Dekret Biskupa Pelplińskiego

Biskup Pelpliński 2022

Arcybiskup Metropolita Gdanski 2021

Arcybiskup Metropolita Gniezninski 2018

Biskup Elcki 2010

Sad Biskupi Diecezji Torunskiej 2010

Sad Koscielny 2016

Stowarzyszenie Kanonistow Polskich 2010

Wydzial Prawa Kanonicznego 2009

Wydzial Prawa Kanonicznego 2009