Rafał Szulta

Absolwent studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych (LL.M.) z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Saarlandzkim, Instytutu Europejskiego w Saarbrücken/Niemcy – specjalizacja prawo karne i prawo mediów. Ukończona aplikacja adwokacka. Obecnie pracuje jako adwokat w Kancelarii Adwokackiej GJS w Grudziądzu – firma rodzinna od trzech pokoleń. Zakres jego specjalizacji obejmuje w szczególności prawo karne oraz prawo gospodarcze. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim, zaś w stopniu komunikatywnym także francuskim i czeskim.
O kancelarii