Jak uzyskać rozwód kościelny? Sprawdź, na czym polega unieważnienie małżeństwa

Na naszym blogu opisujemy proces unieważnienia małżeństwa kościelnego. Jesteśmy specjalistami w prawie kanonicznym, a w tym miejscu dzielimy się naszą wiedzą. Porady, zagadnienia rozwodu kościelnego, informacje i wskazówki - wszystko to znajdziesz na naszym blogu prawa kanonicznego.

Prawnik, kanonista specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (inaczej zwane jako rozwód kościelny oraz unieważnienie małżeństwa). Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne, obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.