Jak uzyskać rozwód kościelny? Sprawdź, na czym polega unieważnienie małżeństwa

Na naszym blogu opisujemy proces unieważnienia małżeństwa kościelnego. Jesteśmy specjalistami w prawie kanonicznym, a w tym miejscu dzielimy się naszą wiedzą. Porady, zagadnienia rozwodu kościelnego, informacje i wskazówki - wszystko to znajdziesz na naszym blogu prawa kanonicznego.
Moja była żona zarzuciła mi w skardze powodowej "niezdolność z przyczyn natury psychicznej". Co to jest? od p. Waldemara Niezdolność z przyczyn natury psychicznej - definicja  Nie jest to pojęcie łatwe do zdefiniowania, bo obejmuje ono szereg różnych zaburzeń, które – wraz z rozwojem medycyny i doktryny psychiatrycznej – nieustannie się rozsze...

Czy podczas rozpoczętego procesu kościelnego możliwa jest zmiana, albo dodanie kolejnego tytułu prawnego do przedmiotu sporu?

Prawo gwarantuje możliwość przedłożenia nowych dowodów, jak i rozszerzenia przedmiotu danego sporu, jeżeli postępowanie dowodowe nie zostało jeszcze zamknięte. Jest to standard. Oczywiście wszystko powinno opierać się na mocnych, wartościowych argumentach, które odnajdziemy w zebranych materiałach dowodowych, już w czasie publikacji akt.

W tym momencie trzeba sobie zatem zadać pytanie, czy prośba o rozszerzenie sporu będzie zasadne i czy w aktach sprawy zachodzi powód, dla którego warto to zrobić. Do tego należy również zastanowić się, czy są dowody na potwierdzenie danej przyczyny.

Powodzenie rozszerzenia przedmiotu sporu

Zawsze jednak pojawia się niepewność, nawet w sytuacji faktycznie możliwego udowodnienia tytułu sprawy. To natomiast nie oznacza pewności zwycięstwa oraz pozytywnego dla danej strony wyroku, mimo że nowy tytuł prawny mocno stoi przeciwko dotychczasowemu.

Wracając jednak do naszego głównego wątku, istnieje opcja rozszerzenia przedmiotu sporu przed zamknięciem postępowania dowodowego, ale jego koniec nie zamyka całkowicie drogi do złożenia nowych faktów później. Z całą pewnością argumenty muszą jednak przewyższać dotychczas zebrane materiały i mieć solidne podstawy.

Sprawa związana z procesem o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej. Gdzie należy to zrobić?

Złożenie skargi powodowej wiążę się z pewnymi podstawowymi wymogami, regulowanymi w prawie kanonicznym, dlatego należy być zorientowanym w tym temacie.


Skarga powodowa - miejsce

Pozew trzeba złożyć w tzw. Kościelnych Trybunałach, a więc:

  • sąd w miejscu, w którym zawarte było małżeństwo,
  • sąd w miejscu, w którym mieszkają strony procesowe, a więc albo strona powodowa, albo strona pozwana,
  • trybunał z uwagi na większość dowodów, powiązanych z daną lokalizacją.

Jak więc widzimy, strona powodowa może mieć w zasadzie cztery możliwości, na podstawie których padnie wybór co do miejsca złożenia skargi powodowej w sądzie kościelnym.

Skarga powodowa - czynniki dotyczące miejsca jej złożenia

Skoro pole wyboru jest dość szerokie (oczywiście jeśli lokalizacje się różnią), to wnioskodawca może wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

Sprawy w sądach cywilnych są często porównywane z procesami w sądach kościelnych. Czy w sprawie dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego wskazuje się winnego?