Czy istnieje zakaz ubiegania się o nieważność małżeństwa?

Czy istnieje zakaz ubiegania się o nieważność małżeństwa?

Prawo cywilne dopuszcza możliwość wdrożenia zakazu ubiegania się o unieważnienie małżeński. Czy podobne stanowisko istnieje również w prawie kościelnym?

Już na wstępie użyliśmy słowa "podobne", bowiem w prawie kanonicznym nie ma terminu unieważnienia małżeństwa, czy też rozwodu kościelnego. Jest wyłącznie jego nieważność, niezawarcie, z uwagi na określone okoliczności. Idąc dalej, nie ma terminu zakazu jako takiego "wydanego", a jedynie poprzez szereg możliwych przeszkód.

W obu prawach, zarówno cywilnym, jak i kościelnym, występuje przeszkoda wieku, jednak w kodeksie cywilnym nie można unieważnić małżeństwa, jeżeli ta przyczyna/powód już minęła. Jeśli chodzi o Kościół, to ślubu nie mogą wziąć osoby poniżej szesnastego roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz czternastego roku życia (w przypadku kobiet). Jeżeli osoby nie przekroczyły tego pułapu, to małżeństwo z automatu zostanie zawarte nieważnie i nie zmieni tego osiągnięcie wymaganego wieku już później.

Podobnie jak w przypadku wieku - zakaz unieważnienia małżeństwa można uwzględniać przy chorobach psychicznych, czy uzależnieniu od narkotyków, alkoholu itp.. Te wady zgody małżeńskiej są liczone cały czas, nawet w przypadku ich ustania. Liczy się stan w momencie zawierania małżeństwa, m.in. jako niezdolność natury psychicznej, czy też celowe wprowadzenie w błąd.

Śmierć małżonka

Śmierć jednego z partnerów w świetle prawa cywilnego generalnie uniemożliwia starania się o unieważnienie małżeństwa. Nieważność małżeństwa w prawie kościelnym także nie ma zbytnio sensu po śmierci małżonka, a cały proces uruchamia się tylko w momencie chęci zawarcia nowego małżeństwa w późniejszym czasie.

Podsumowując termin zakazu unieważnienia małżeństwa nie istnieje, choć istnieją powody, przeszkody, bądź wady zgody małżeńskiej, które mogą zablokować wszczęcie procesu o uznanie związku małżeńskiego z zawarte nieważnie.

Obrońca węzła małżeńskiego - kim jest i jaka jest ...
Czy Kościół wskazuje winnego w procesie o nieważno...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 25 czerwiec 2024