Ile kosztuje rozwód kościelny?

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Ile kosztuje tzw. rozwód kościelny? To jedna z kluczowych kwestii, która składa się na cały proces, mający doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Elementów wpływających na wysokość poniesionych kosztów jest kilka, dlatego ciężko określić dokładną linię. Możliwe jest jednak zobrazowanie przypuszczalnej ceny.

Ile kosztuje rozwód kościelny? 

Całość jest podzielona na dwa sektory. Pierwszym z nich są koszty sądu kościelnego, natomiast drugim - osoba adwokata, znającego się na prawie kanonicznym.

Samo założenie sprawy to wewnętrzna sprawa poszczególnej diecezji, która samodzielne ustala "cennik" takich działań. Widełki są tutaj zatem duże i wahają się - w zależności od lokalizacji - od kilkuset złotych do nawet 2500 złotych. Często przyjmuje się w skardze powodowej wysokość wynagrodzenia osoby, która chce doprowadzić do nieważności małżeństwa. Niskie dochody, czy ogólna sytuacja materialna mogą sprawić, że koszty uda się rozłożyć na raty, albo nawet mogą ulec całkowitemu umorzeniu.

W trakcie sprawy może być konieczne powołanie biegłego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami - średnio 400 złotych. Również samo ewentualne odwołanie od decyzji I instancji będzie kosztowało kilkaset złotych, do około 700.

Podstawową kwestią przy zawiązaniu procesu o zyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego jest to, czy swoich racji będziemy bronić sami, czy przy pomocy adwokata kościelnego. Specjalistów prawa kanonicznego nie ma jeszcze zbyt wielu, dlatego niektóre ze spraw biorą na swoje barki zwykłe kancelarie. Trzeba natomiast zaznaczyć, że przy braku doświadczenia, pomoc zwykłego prawnika może niezbyt wiele zdziałać. W prawie kościelnym działania specjalistów wiążą się z kosztami, ale tutaj osoba uzyska pomoc m.in. przy zbieraniu dowodów, redagowaniu pism i ogólnym kompletowaniu dokumentów. W prawie kościelnym działania specjalistów wiążą się ściśle z zakresem ich działań. Podkreślenia jednak wymaga, że w prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie ma przymusu adwokackiego, tzn. strona, która czuje się na siłach, może występować przed Sądem Kościelnym samodzielnie.

Cena rozwodu - co wchodzi w koszty procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Tak jak wspomnieliśmy, w zależności od miejscowości i lokalizacji diecezji, łączne wydatki mogą być mocno zróżnicowane. Za co trzeba uiścić opłaty?

  • opłata dla sądu kościelnego,
  • opinia biegłego (o ile jest konieczna),
  • pomoc adwokata kościelnego (o ile to konieczne),
  • odwołanie od decyzji sądu I instancji (o ile jest konieczne).

Adwokat kościelny - cennik

W przypadku ograniczonych możliwości finansowych, istnieje opcja, która może podstawowe koszty "rozwodu kościelnego" ograniczyć. Mowa tutaj o opłatach sądowych, jakie obowiązują w danej diecezji. Aby zweryfikować prawdziwość niemożności wpłaty całej kwoty, należy okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, weryfikujące wysokość zarobków danej osoby. Taki system ma pomóc również tym mniej zamożnym wprowadzić sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prowadzący Kancelarię Prawa Kanonicznego Dignitas mają świadomość, iż pomoc przy tak ważnych sprawach nie może zależeć od czyjejś majętności. Elastyczny cennik pozwala równoważyć bilans kosztów, umożliwiając udzielenie odpowiedniej pomocy prawnej najbardziej potrzebujących, poprzez działanie pro publico bono.
Nominacja do roli adwokata przy Gdańskim Trybunale...
"Unieważnienie małżeństwa" - jakie wyróżniamy powo...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 25 czerwiec 2024