Niechęć posiadania dzieci powodem nieważności małżeństwa

Niechęć posiadania dzieci powodem nieważności małżeństwa

Brak potomstwa, jak i ogólna niechęć do posiadania swoich dzieci może być skutecznym argumentem, aby zakwestionować związek i doprowadzić do nieważności małżeństwa kościelnego.

Niechęć posiadania dzieci powodem nieważności małżeństwa

Sprawa tego typu może dotyczyć zarówno jednej, jak i obu stron. Owa niechęć należy do tytułu symulacji, a więc drugiego najpopularniejszego powodu, jaki występuje we wnioskach dotyczących nieważności małżeństwa kościelnego, w Sądzie Kościelnym. Symulacja ma wiele odmian i może dotyczyć kilku rodzajów zachowań oraz sytuacji, jednak wykluczenie posiadania potomstwa jest jednym z najczęściej występujących.

Częstym wątkiem pośród przekonań odnośnie dzieci jest bezpłodność, jako rzekomo jedyny możliwy powód nieważności małżeństwa, w dodatku zatajony przed ślubem. To nieprawda. Innym argumentem przekonującym Sąd Kościelny jest również - mimo płodności - niechęć jednej ze stron, lub obu stron jednocześnie, do posiadania dzieci. Niechęć, mimo pewności istnienia płodności, może wynikać z przyczyn psychicznych.

Symulacja (inaczej wykluczenie) jest nieszczerym ślubowaniem przysięgi małżeńskiej co najmniej jednej ze stron. Równa się to zatem z tym, że dana osoba - mimo danego słowa i zapewnień - w rzeczywistości nie jest do nich przekonana i nie działa zgodnie ze swoimi sumieniem, celowo wprowadzając w błąd.

Aby móc udowodnić niechęć do posiadania potomstwa, a więc złamania jednego z podstawowych warunków zawarcia małżeństwa kościelnego, należy mieć na uwadze trzy aspekty - przyczynę symulacji, powód zawarcia małżeństwa, jak i sam fakt szczerości przy ślubowaniu. Szczerość w ślubowaniu absolutnie nie jest wiarygodna i możliwa do zaakceptowania, jeśli któraś ze stron nie chce mieć dzieci. Należy zatem zadać sobie kolejne pytanie, dlaczego strona zdecydowała się na zawarcie małżeństwa, mimo złamania chęci realizacji jednego z głównych założeń związku małżeńskiego. Jeśli w tym przypadku nie ma ukrytych celów, to trzeba przeanalizować, co jest przyczyną niechęci do posiadania potomstwa (np. strach).

Czy Kościół wskazuje winnego w procesie o nieważno...
Czy rozwód kościelny jest trudny do uzyskania?
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 25 czerwiec 2024