Przyczyny natury psychicznej jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Przyczyny natury psychicznej jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
W zdecydowanej większości procesy o tzw. unieważnienie małżeństwa, dotyczy przyczyn natury psychicznej i niezdolności z tego tytułu do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, uwzględnionych w prawie kanonicznym.

Zaburzenia psychiczne podstawą rozwodu kościelnego? 

Z racji tego, że jest to teoretycznie najlepszy argument wśród wszystkich, jakich używa się do procesów kościelnych, to zainteresowane strony często korzystają z tego powodu, aby uzyskać tzw. rozwód kościelny. Nie wystarczy jednak przytoczyć przeszkody natury psychicznej, ale również udowodnić, że nie zostały przez współmałżonka wypełnione któreś z istotnych obowiązków małżeńskich. Jeśli faktycznie tak się stanie i zostanie znaleziony konkretny powód, to wówczas można go podpierać zaburzeniami psychicznymi, czy nawet chorobą psychiczną.

Papież również w swoich przemówieniach zaznacza, że przy decyzji sądu kościelnego nie ma większego znaczenia waga i sam fakt istnienia choroby psychicznej, a wypełnianie, bądź niewypełnianie istotnych obowiązków małżeńskich. Same problemy psychiczne nie są argumentem.

Bywa bowiem tak, że choroba psychiczna nie stanowi większych problemów, aby dana osoba w pełni wywiązywała się ze swoich obowiązków, jakie wynikają z zawarcia małżeństwa i pod tym kątem wszelkie zaburzenia temu nie zagrażają. Często strony procesowe chcą opierać się wyłącznie na stwierdzeniu istnienia problemów psychicznych i otrzymują negatywny wyrok z sądu kościelnego, bowiem nie wskazano, bądź nie udowodniono, że ów kłopoty wpływają na zdolność wywiązywania się z obowiązków małżeńskich. Jest to zatem przedstawianie powodów odwrotnie, niż powinno się to uczynić. Należy najpierw wskazać na konkretne zaniedbanie obowiązków, a potem wskazać, że mogą być wynikiem problemów psychicznych.

W zasadzie nie sposób jest być obeznanym w tematyce wszystkich zaburzeń psychicznych, jeśli nie jest się typowo specjalistą medycznym. Podstawowe obowiązki małżeńskie można natomiast określić oraz grupować i to one odgrywają tutaj kluczową rolę, czyli m.in. pożycie małżeńskie, budowanie rodziny, wychowanie potomstwa itd. Jeśli któreś z obowiązków nie są dochowane, to wówczas można liczyć na pozytywny wyrok sądu kościelnego.

Czy rozwód kościelny jest trudny do uzyskania?
Małżeństwo z krótkim stażem - czy wtedy jest łatwi...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 16 kwiecień 2024