Dopalacze a rozwód kościelny

dopalacze-a-rozwod

Oboje wraz z żoną zażywamy dopalacze. Czy możemy żądać "rozwodu kościelnego"?

p. Adam z Włocławka

Co to są dopalacze? 

​Mówiąc najprościej, są to substancje odurzające będące alternatywą dla narkotyków. Oczywiście sama nazwa „dopalacze" jest potoczna, ale dotyczy produktów mających właściwości psychoaktywne. Wszystkie mają wspólną cechę - w ich składzie są elementy oddziaływujące na układ nerwowy człowieka w podobny sposób, w jaki działają narkotyki.

Przykłady dopalaczy

Wyróżnia się trzy rodzaje tych substancji. Pierwszą z nich są środki pochodzenia głównie roślinnego, np. susze, kadzidełka, które stosuje się tak jak tytoń (palenie w fajkach lub wykonywania tzw. skrętów). Drugi rodzaj obejmuje środki pochodzenia głównie syntetycznego, sprzedawane w formie tabletek (tzw. party pills) lub proszków w torebkach. Trzecia grupa to środki syntetyczne zawierające jedną, konkretną substancję, która (jeszcze) nie jest zakazana, sprzedawane w postaci znaczków do lizania, małych pigułek i w innych formach. Jest to jedynie przykładowe zaklasyfikowanie, gdyż ze względu na zmienność składu w każdej z tych substancji, nie jest możliwe stworzenie jednej powszechnej listy.

Dopalacze a "rozwód kościelny"

Ustawiczne zażywanie dopalaczy, prowadzące do uzależnienia się od nich, stanowi podstawę do „unieważnienia ślubu kościelnego" w oparciu o kan. 1095 3˚, czyli niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Aby orzec „rozwód kościelny", konieczne jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego pozwalającego na uzyskanie przez sędziego kościelnego pewności moralnej co do nieważności danego małżeństwa.

Wśród klasycznych środków dowodowych wyróżnia się:

 • zeznania stron, czyli np. oświadczenie, iż oboje małżonków są uzależnieni od dopalaczy;
 • dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital, w którym małżonkowie przebywali podczas leczenia. Takim dokumentem może być również zaświadczenie od psychologa czy psychiatry potwierdzające fakt odbywania przez małżonków wizyt lekarskich;
 • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia od dopalaczy;
 • opinia biegłego psychologa. Może być ona sporządzona na podstawie akt sprawy lub na podstawie bezpośredniego badania.
 • Jakich obowiązków małżeńskich nie da się realizować poprzez uzależnienie? 

  Uzależnienie od dopalaczy może spowodować niemożność podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich, np. obowiązku stworzenia wspólnoty życia małżeńskiego, obowiązku świadczenia współmałżonkowi pomocy, odpowiedzialnego wychowania wspólnego potomstwa.

  Powyższe wskazanie ma jedynie charakter informacyjny, co oznacza, iż uzależnienie od dopalaczy może spowodować także brak podjęcia i wypełnienia innych istotnych obowiązków małżeńskich.

  Klauzula zakazująca ponownego zawarcia małżeństwa
  Niezdolność z przyczyny natury psychicznej
   

  Komentarze

  Umieść swój komentarz jako pierwszy!
  Gość
  wtorek, 25 czerwiec 2024