Klauzula zakazująca ponownego zawarcia małżeństwa

klauzula-malzenstwa-uchylenie

Uzyskałem "rozwód kościelny", ale w wyroku nałożono na mnie mnie klauzulę zakazującą ponownego zawarcia małżeństwa, co robić?

Marek, czytelnik

Jak usunąć zakaz ponownego zawarcia małżeństwa?

Co do zasady, klazuzulę zabraniającą zawarcia małżeństwa kościelnego można zdjąć w każdym czasie, kierując stosowne pismo do ordynariusza miejsca. Należy jednak pamiętać, iż takie pismo powinno zawierać prośbę wraz ze wskazaniem przyczyny, dla której chce się usunąć tę niedogodność. Zazwyczaj jest nią chęć ponownego zawarcia związku małżeńskiego i ułożenia sobie życia na now

Zakaz ponownego małżeństwa - gdzie skierować prośbę?

W przypadku obligatoryjnego nałożenia zakazu kompetentnym jest zawsze sąd I instancji. Niezależnie od tego, czy to on sam wydał ów zakaz, czy też zrobił to trybunał apelacyjny. Zatem np.: jeżeli orzeczono „rozwód kościelny" w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu (będącym II instancją) i przy okazji nałożono tam zakaz zawarcia małżeństw, to i tak pismo należy skierować do Sądu Metropolitalnego Warszawskiego (będącego sądem I instancji), pomimo tego, że w tym sądzie nie nałożono zakazu.

Jeżeli zaś chodzi o fakultatywne nałożenie zakazu, to zawsze konieczna jest zgoda ordynariusza miejsca właściwego ze względu na miejsce, w którym nowe małżeństwo będzie zawierane. Czyli - jeżeli mąż pochodzi z Gdańska, a kobieta z Krakowa, ale oboje chcą zawrzeć ślub w parafii Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to stosowne pismo należy przesłać do kard. Kazimierza Nycza będącego arcybiskupem metropolitą warszawskim.

Uchylenie zakazu ponownego małżeństwa - dalsza procedura

Po przyjęciu pisma zazwyczaj wzywa się osobę proszącą o zdjęcie klauzuli do osobistego zgłoszenia się w sądzie kościelnym. Jest to rodzaj przesłuchania, które prowadzi sędzia kościelny wraz z notariuszem. Podczas tej rozmowy petent jest pytany m.in. o stan swojego zdrowia psychicznego lub przebieg podjętego leczenia. Nie bez znaczenia pozostają także takie kwestie jak: prawidłowe realizowanie obowiązków zawodowych czy domowych.

Następnie petent zostaje poddany badaniu przez biegłego psychologa. Celem tego badania jest ocena stanu zdrowia psychicznego oraz stwierdzenie tego, czy jest on zdolny do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich.

Jeżeli przesłuchanie oraz opinia biegłego nie wykażą żadnych poważnych zaburzeń, zostaje wydany dekret uchylający, w którym stwierdza się, że „strony są stanu wolnego i mogą zawrzeć ponownie sakramentalny związek małżeński".

Uchylenie zakazu ponownego małżeństwa - koszty

Zdjęcie takiej klauzuli nie jest bezpłatne. Zazwyczaj pobierana jest opłata w wysokości kilkuset złotych, którą można uiścić w kasie sądu lub przelewem na konto. Oczywiście w razie problemów natury finansowej istnieje możliwość zwolnienia (całkowitego lub częściowego) z tej opłaty. W takim przypadku należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi złą sytuację majątkową.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w 11 ...
Dopalacze a rozwód kościelny
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 lipiec 2024