Istotne obowiązki małżeńskie

Co znaczą istotne obowiązki małżeńskie?

Istotne obowiązki małżeńskie są znaczącą częścią w niektórych sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jak zatem te kwestie reguluje prawo kościelne?

Obowiązki małżeńskie 

Pojęcie istotnych obowiązków małżeńskich znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w kanonach 1095 nr 2 i 3, jako brak rozeznania co do istotnych obowiązków małżeńskich oraz niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

W drugim numerze tego kanonu wspomina się o prawach oraz obowiązkach i zapewne pojawia się automatycznie pytanie - czy można określić niezdolność do podjęcia obowiązków z powodów psychicznych?

Wykluczyć takiego obrotu spraw się nie da, nie można więc stwierdzić, że na 100% nie jest to możliwe.

W tym kanonie przytoczone są obowiązki małżeńskie (czyli wiele), ale nie jest to równoznaczne z tym, że dopiero po niespełnieniu wszystkich można orzec o nieważności małżeństwa. Taką decyzję można wydać po udowodnieniu, że jedna ze stron nie jest zdolna do podjęcia, albo wykazuje brak rozeznania choćby jednego obowiązku małżeńskiego.

Uregulowanie w prawie kanonicznym obowiązków małżeńskich nie jest także nietożsame z podejmowaniem obowiązków dotyczących codziennego życia, które w pewnym sensie łączą się z małżeńskimi. Przytoczyć można chociażby obowiązek podjęcia pracy i zapewnienia rodzinie stabilności.

Jednym z powodów opracowania w prawie kościelnym wątku o istotnych obowiązkach małżeńskich był fakt, aby nie móc wykorzystać nieistotnych, absolutnie pobocznych czynności, w procesie o rozwód kościelny.

Przykładowe obowiązki małżeńskie 

W prawie kościelnym właściwie nie ma listy, jakie obowiązki małżeńskie uwzględnia się jako istotne, ponieważ jak można się domyślać - zestawienie to mogłoby nie mieć końca, podobnie jak to jest w kwestii uzależnień. Jak zatem można wymienić wspomniane obowiązki?

  • wzajemna pomoc, dobro i szacunek do partnera, dbałość o małżeństwo, wierność itp.

Te wszystkie ogólne określenia można rozwijać na wiele sposobów i form, które mogą być rozumiane w różnych kierunkach co do istotności wśród małżonków.

Rozwód kościelny i zakaz ponownego małżeństwa
Czy homoseksualizm jest jedną z przyczyn stwierdza...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 lipiec 2024