Rozwód kościelny i zakaz ponownego małżeństwa

Rozwód kościelny i zakaz ponownego małżeństwa

Decyzja o przyznaniu rozwodu kościelnego może z niektórych powodów skutkować również zakazem zawarcia nowego małżeństwa. Z czym się to wiąże?

Dla Kościoła ochrona związku małżeńskiego jest niezwykle ważna, kluczowa, m.in. z uwagi na dobro wspólnoty. Stąd w prawie kanonicznym istnieją zapisy, określające dodatkowe warunki lub obostrzenia, mówiące nawet o zakazie wzięcia nowego małżeństwa. Rzecz jasna każda nieważność związku małżeńskiego nie wiąże się automatycznie z zamknięciem drogi kościelnej, ale duchowni mogą skorzystać z takich drugorzędnych praw, jeśli sytuacja związana z którąś ze stron jest wątpliwa i skomplikowana.

Sąd kościelny do wyroku może dodatkowo orzec, że jedna ze stron - albo i obie strony - otrzymują również wskazanie, że w przyszłości nie powinni wiązać się z inną osobą węzłem małżeńskim, bez uprzedniej konsultacji ze specjalistą - psychologiem.

Rozwód kościelny i zakaz małżeństwa 

Zakaz zawarcia małżeństwa jest jednym z punktów w prawie kanonicznym, z którego może skorzystać Kościół w swoich sądowych orzeczeniach. Wydaje się je czasowo, nakładając na konkretną osobę ograniczenia lub warunki, w przypadku chęci nowego ślubu.

Zakaz ten nie jest jednak wartością trwałą, zatem jego "złamanie" będzie miało wymiar niegodziwego zachowania. Z punktu widzenia prawa kanonicznego małżeństwo będzie zatem ważne, mimo wspomnianych we wcześniejszym orzeczeniu zastrzeżeń.

Zakaz ślubu kościelnego z uwagi na konkretne przyczyny 

W odróżnieniu od czasowego zakazu po rozwodzie kościelnym, zakaz zawarcia związku małżeńskiego wynika również przy wystąpieniu określonych przyczyn i przeszkód, które uniemożliwiają w pełni spełniać obowiązki małżeńskie. Jedną z przyczyn może być niemoc płciowa - w tym brak stosunków małżeńskich. Po drugiej stronie przeszkód stoją też chociażby niezdolności do zawarcia związku małżeńskiego, takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków, erotomanii, czy problemy z hazardem.

Są też inne sytuacje, z uwagi na które można, ale i nie trzeba wprowadzać do decyzji zakazu. Za taką można uznać np. jedną ze stron, która stała się przyczyną rozwodu kościelnego z powodu podstępu, czyli wprowadzenia w błąd przez partnera.

Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa to rozwód ...
Istotne obowiązki małżeńskie
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 lipiec 2024