Wina w rozwodzie cywilnym a rozwód kościelny

Wina w rozwodzie cywilnym a rozwód kościelny

Złe relacje między współmałżonkami w ostateczności skutkują rozstaniem. Czy wina, jaka zostanie orzeczona podczas proces cywilnego, wpływa na przebieg sprawy związanej z tzw. rozwodem kościelnym?

To pytanie bardzo często zadają sobie osoby, będące jeszcze przed wszystkimi sprawami, jakie wiążą się z procesem rozwodowym.

Warto zatem przypomnieć, jaka jest "relacja" i wspólne mianowniki przy rozwodzie cywilnym oraz procesie kościelnym.

Wyrok sądu nie wpływa na rozwód kościelny? 

Podstawowym faktem jest to, że oba te procesy funkcjonują oddzielne, niezależnie. Jest to zatem równoznaczne z tym, iż po pozytywnie rozstrzygniętym procesie w zwykłym sądzie, podobny wyrok w sądzie kościelnym nie jest pewny, kiedy to o ewentualnej nieważności związku małżeńskiego będzie decydowało inne prawo - kanoniczne. Podobnie mają się kwestie w drugim kierunku. Wskazuje się jednak, aby strony w procesie kościelnym były już po rozwodzie cywilnym. Dlaczego?

Wyrok dotyczący rozwodu udzielonego przez sąd cywilny, może się niejako przyczynić do płynnego przebiegu procesu kościelnego. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że jego brak zostanie przez Sąd Biskupi przytoczony jako argument do nieuznania małżeństwa kościelnego za nieważne, nawet jeśli powód nie działa bezpośrednio na prawo kanoniczne.

Innym wyjaśnieniem przemawiającym za wcześniejszym rozwodem cywilnym, jest fakt możności skoncentrowania się już wyłącznie na jednym procesie - kościelnym.

Wina w procesie cywilnym a małżeństwo kościelne? 

Strony procesowe zazwyczaj chcą, aby rozwód został zatwierdzony bez orzeczenia o winie. Wynika to m.in. z faktu znacznie prostszego prawnie i czasowo przebiegu. Wówczas również sąd kościelny nie powinien uwzględniać w swoich rozważaniach takiego stanu rzeczy.

Gdy jednak rozwód jest z orzeczeniem o winie któregoś z małżonków, to Kościół powinien wziąć tę sprawę pod uwagę, nawet jeśli argumenty dotyczące nieważności małżeństwa nie podlegają dyskusji. Orzeczenie o winie nie musi być jednak ważnym aspektem w procesie kościelnym, jeśli ten nie będzie wskazany w prawie kanonicznym.

Pokazuje to pewną niezależność w funkcjonowaniu prawa cywilnego i prawa kanonicznego. Nawet jeśli wina i rozwód cywilny zostały wskazane bez żadnego problemu, tak nie musi to oznaczać podobnych wniosków przy sprawie związanej z rozwodem kościelnym, ponieważ stan winy w prawie kanonicznym bezpośrednio nie występuje.

Czy przypadkowa ciąża może przyczynić się do rozwo...
Czy pracoholizm może być przyczyną powodującą niez...
 

Komentarze 1

Gość - Emila w czwartek, 23 lipiec 2020 15:04

Witam. Rozwiodlam się z mężem, ponieważ zostawił mnie z czteromiesiecznym dzieckiemu i odszedł do innej kobiety. Wszystko opisałam w pozwie rozwojowym, ale finalnie zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie. Czy w takim przypadku były mąż może starać się o rozwód kościelny. Czy jeśli porzucił żonę z małym dzieckiem i dopuścił się zdrady ma szansę żeby dostać unieważnienie małżeństwa?

Witam. Rozwiodlam się z mężem, ponieważ zostawił mnie z czteromiesiecznym dzieckiemu i odszedł do innej kobiety. Wszystko opisałam w pozwie rozwojowym, ale finalnie zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie. Czy w takim przypadku były mąż może starać się o rozwód kościelny. Czy jeśli porzucił żonę z małym dzieckiem i dopuścił się zdrady ma szansę żeby dostać unieważnienie małżeństwa?
Gość
czwartek, 29 luty 2024