Apostazja a ślub w kościele

Apostazja w Kościele katolickim Apostazja w Kościele katolickim

Apostazja jest oficjalnym odstępstwem od wiary, do którego dochodzi po spełnieniu odpowiedniej procedury. Czy wyklucza ona potem możliwość ślubu w kościele?

Dzisiaj apostazja jest równoznaczna z wystąpieniem z Kościoła katolickiego, skreśleniem wyznania, czy też zasad.

Apostazja w prawie kanonicznym

Zgodnie z kan. 751 prawa kanonicznego, apostazja jest porzuceniem wiary chrześcijańskiej i występuje na podstawie formalnych dokumentów, ustanowionych jako Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski.

Apostata zgodnie z dokumentami tego typu staje się osobą, która porzuciła wiarę chrześcijańską, przystępując jednocześnie do innej religii, bądź też będąc również poza innymi religiami.

Apostazja - jak dokonać?

W związku z apostazją należy złożyć oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła. Pismo to trzeba dostarczyć na ręce proboszcza danej parafii i moc prawną ma wtedy, kiedy zainteresowana osoba jest pełnoletnia, ma zdolności do czynność prawnych i jest świadoma efektu takiego ruchu. Akceptowane jest jedynie pisemne oświadczenie w miejscu zamieszkania. Dokumentu nie można dostarczyć poprzez pocztę, drogę elektroniczną, ani na ręce urzędnika cywilnego. Pismo nie ma wówczas mocy prawnej.

Generalnie oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego jest ważne od momentu przyjęcia go przez proboszcza.

Jakie informacje są potrzebne w oświadczeniu woli?

  • dane personalne osoby rezygnującej,
  • data chrztu oraz dane parafii,
  • wyrażenie woli oraz powód (motywacja) takie decyzji, która nie będzie budziła wątpliwości,
  • informacja o tym, że apostazji dokonuje się świadomie, z pełnym przekonaniem o konsekwencjach,
  • oświadczenie woli musi podpisać własnoręczny podpis,

Jeżeli chrzest odbył się w innym kościele, niż następuje oświadczenie woli, należy dołączyć również świadectwo chrztu odstępującego od wiary.

Apostazja i ekskomunika

Apostazja jest równoczesna z ekskomuniką, co skutkuje m.in.:

  • pozbawieniem pogrzebu kościelnego,
  • niemożnością przynależności do organizacji kościelnych,
  • zakazem wykonywania posług w Kościele oraz ministerialnego udziału w obrzędach kultu.

Zakaz ministerialny udziału w obrzędach oznacza brak bycia chrzestnym, świadkiem bierzmowania, czy też świadkiem podczas ślubu.

Czy apostazja wyklucza ślub kościelny?

Wola odstąpienia od wiary katolickiej nie oznacza automatycznie braku możliwości zawarcia ślubu kościelnego. Potrzebna jest jednak zgoda ordynariusza, na podstawie warunków Kodeksu Prawa Kanonicznego, które trzeba spełnić.

Dyspensa papieska od zawartego małżeństwa, ale nie...
Rozszerzenie przedmiotu sporu o nowe przyczyny w t...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 lipiec 2024