Dyspensa papieska od zawartego małżeństwa, ale niedopełnionego

Dyspensa papieska Dyspensa papieska

Małżeństwo zawarte w Kościele to nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Istnieją jednak przypadki, że z punktu widzenia prawa kanonicznego małżeństwo mogło zostać niedopełnione, czyli inaczej nieskonsumowane.

Niedopełnione małżeństwo daje podstawy do wystąpienia o tzw. dyspensę papieską, właśnie z wcześniej wymienionego powodu. Chodzi o niespełnienie istotnego obowiązku małżeństwa, w postaci braku zbliżenia seksualnego.

Taki przypadek określany jest jako małżeństwo zawarte, ale niedopełnione. Jak zatem uzyskać dyspensę papieską, a więc zakończenie małżeństwa?

Dyspensa papieska - co to jest?

Dyspensą papieską jest poluzowanie zasad związanych z prawem kościelnym, w zależności od danego przypadku.

Dyspensę może wydać organ odpowiadający władzy kościelnej, w granicach zapisanych w prawie kanonicznym. Ponadto taką decyzję może zaordynować podmiot specjalnie wskazany do spraw wydawania dyspensy, ale również zgodnie z istniejącym prawem, bądź też w ramach konkretnie określonych zasad.

Generalnie dyspensa najczęściej występuje w przypadku odstąpienia od obowiązku uczestniczenia we mszy, bądź też zgody na rezygnację z postu. Dyspensa papieska, związana z niedopełnionym małżeństwem kościelnym, ma nieco inne zasady. Warto zaznaczyć także, że tego typu sprawy są rozpatrywane wyłącznie przez Biskupa Rzymskiego, a więc papieża.

Dyspensa papieska może zostać udzielona tylko po przedstawieniu niepodważalnych dowodów, że małżeństwo kościelne nie zostało dopełnione, przez minimum jedną ze stron.

Co jest wymagane do procedury dyspensy?

Zestaw powodów argumentujących niedopełnienie małżeństwa kościelnego musi być wcześniej zaopiniowane przez adwokata kościelnego, który sprawdzi, czy faktycznie jest możliwość uzyskania dyspensy papieskiej.

Później należy przygotować pismo, składając je w swojej diecezji, znajdujące się zazwyczaj w większych miastach. Jeżeli biskup zgodzi się z argumentacją, sprawa zacznie swój bieg i zostaje wysłana do Watykanu, do Trybunału Roty Rzymskiej.

In vitro oraz aborcja, a istotne obowiązki małżeńs...
Apostazja a ślub w kościele
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 25 czerwiec 2024