In vitro oraz aborcja, a istotne obowiązki małżeńskie

In vitro oraz aborcja, a istotne obowiązki małżeńskie In vitro oraz aborcja, a istotne obowiązki małżeńskie

Prawo kanoniczne ma dość ściśle określony zakres praw oraz obowiązków. Zapytania mogą również dotyczyć in vitro i zakazu aborcji, w konfrontacji z istotnymi obowiązkami małżeńskimi.

Są to o tyle istotne tematy, bowiem powiązane z brakiem współżycia, stanowiący podstawę istotnych obowiązków małżeńskich w procesie o nieważność małżeństwa.

Przypomnijmy, że niespełnienie któregoś z istotnych obowiązków małżeńskich może być powodem do tzw. rozwodu kościelnego. Więcej o tym pisaliśmy na naszym blogu, w artykule - Istotne obowiązki małżeńskie. Jak to ma się do in vitro oraz aborcji?

In vitro oraz aborcja w prawie kanonicznym

Jednym z istotnych obowiązków małżeńskich jest dopełnienie małżeństwa w postaci zrodzenia oraz wychowania dzieci. Jest to zatem powiązane ze współżyciem seksualnym, a więc intymnymi relacjami między współmałżonkami, ale w sposób naturalny.

Niemożliwe z punktu prawa kanonicznego jest wchodzenie na drogę antykoncepcji, wykluczającej zrodzenie potomstwa oraz procedury rodzenia dzieci bez naturalnego procesu seksualnego, a więc np. przy pomocy in vitro, ponieważ jest to sprzeczne z nauką Kościoła.

Kolejną kwestią to obowiązek poczęcia potomstwa, co jest równoznaczne z zakazem aborcji. Nie mają znaczenia prawa na bazie ustaw, w zależności od kraju, mówiące o ochronie płodu ludzkiego i ewentualnych wyjątkach, umożliwiających przerwanie ciąży. Przerwanie ciąży na bazie Kodeksu Prawa Kanonicznego jest całkowicie zakazane i ewentualne doprowadzenie do takiej sytuacji podlega ekskomunice.

Co to ekskomunika?

Czym jest ekskomunika? Jest to kara, polegająca na wykluczeniu osoby z życia Kościoła, z powodu złamania prawa religijnego. Nie jest to natomiast kara o charakterze definitywnym i może przyjmować również różne formy - od całkowitego wykluczenia, po tylko częściową karę, związaną np. z brakiem uczestniczenia w eucharystii.

Nieważność małżeństwa przez oszustwo finansowe?
Dyspensa papieska od zawartego małżeństwa, ale nie...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 26 maj 2024