Rozwód kościelny - jakie znaczenie w kościele ma prawda?

Rozwód kościelny - jakie konsekwencje może przynieść kłamstwo?

Z zasady, kultury i charakteru człowieka, powinno mówić się prawdę. Jakie jednak znaczenie ma ten aspekt w Kościele, jeśli chcemy uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa? Oczywiście podstawą jakichkolwiek procesów sądowych jest opieranie się na prawdzie, na faktach przekazywanych z obu stron konfliktu.

Rozwód kościelny - fałsz 

Wyrok zatem również musi zostać podjęty sprawiedliwie, jeśli jednak któraś z zainteresowanych stron poświadczyła nieprawdę, to sądowa decyzja generalnie powinna być nieważna.

Kontynuując, kolejny ewentualny związek małżeński z inną osobą będzie nieważny, jeśli poprzedni został uznany za nieważny na podstawie kłamstwa. W tym momencie zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie znajdą zrozumienia w Kościele (bez względu na fakt, czy odbyło się to w nieświadomości którejś z osób). Znaczenia również nie będzie miało wsparcie świadków i niewiedza o nieważności poprzedniego wyroku.

Rozwód kościelny - adwokat świadomy nieprawdziwych faktów

Co się stanie, jeśli adwokat kościelny wie, że reprezentuje stronę, która celowo chce poświadczyć nieprawdę, w celu osiągnięcia pozytywnego wyroku? Ten nie jest generalnie upoważniony do przekazania informacji sądowi kościelnemu, jednakże nawet z punktu widzenia moralnego wskazane jest poinformowanie klienta o skutkach takiego postępowania, czyli procesie opartym na fałszu i wartości końcowej decyzji. Ponadto adwokat powinien uświadomić także ewentualnego, nowego partnera, że wstąpienie w związek małżeński będzie nieważne, ponieważ poprzedni ślub kościelny ostatecznie pozostanie cały czas ważny, z uwagi na wskazanie nieprawdziwych faktów podczas procesu. Kolejnym, zrozumiałym ruchem pełnomocnika, winna być rezygnacja ze świadczenia usług swojemu klientowi.

Rozwód kościelny - zmiana tytułu sporu 

Istnieje także prawdopodobieństwo zupełnie innych okoliczności - tj. rezygnacja strony z tytułu sporu, mimo sporych szans na uzyskanie nieważności małżeństwa kościelnego. Dzieje się tak w przypadku, gdy zachodzi ewentualność przyznania się do winy. Wówczas adwokat może próbować przekonać do kontynuacji sprawy, ale na podstawie innych zachodzących przyczyn.

Czy po rozwodzie cywilnym można przyjmować Komunię...
Prawo kościelne i prawo cywilne - różnice
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 14 lipiec 2024