Rozszerzenie przedmiotu sporu o nowe przyczyny w trakcie procesu kościelnego

Rozszerzenie przedmiotu sporu Rozszerzenie przedmiotu sporu

Czy podczas rozpoczętego procesu kościelnego możliwa jest zmiana, albo dodanie kolejnego tytułu prawnego do przedmiotu sporu?

Prawo gwarantuje możliwość przedłożenia nowych dowodów, jak i rozszerzenia przedmiotu danego sporu, jeżeli postępowanie dowodowe nie zostało jeszcze zamknięte. Jest to standard. Oczywiście wszystko powinno opierać się na mocnych, wartościowych argumentach, które odnajdziemy w zebranych materiałach dowodowych, już w czasie publikacji akt.

W tym momencie trzeba sobie zatem zadać pytanie, czy prośba o rozszerzenie sporu będzie zasadne i czy w aktach sprawy zachodzi powód, dla którego warto to zrobić. Do tego należy również zastanowić się, czy są dowody na potwierdzenie danej przyczyny.

Powodzenie rozszerzenia przedmiotu sporu

Zawsze jednak pojawia się niepewność, nawet w sytuacji faktycznie możliwego udowodnienia tytułu sprawy. To natomiast nie oznacza pewności zwycięstwa oraz pozytywnego dla danej strony wyroku, mimo że nowy tytuł prawny mocno stoi przeciwko dotychczasowemu.

Wracając jednak do naszego głównego wątku, istnieje opcja rozszerzenia przedmiotu sporu przed zamknięciem postępowania dowodowego, ale jego koniec nie zamyka całkowicie drogi do złożenia nowych faktów później. Z całą pewnością argumenty muszą jednak przewyższać dotychczas zebrane materiały i mieć solidne podstawy.

Czytaj dalej
  828 odsłon
  0 komentarze

Uzależnienie od hazardu a unieważnienie małżeństwa kościelnego

Uzależnienie od hazardu a unieważnienie małżeństwa kościelnego Uzależnienie od hazardu a unieważnienie małżeństwa kościelnego

Jednym z powodów nieważności małżeństwa kościelnego może okazać się uzależnienie od hazardu.

Tego rodzaju problem nie jest rzadkim, jeśli chodzi o rozpad małżeństwa, zwłaszcza tego cywilnego.

Hazard jest obecny w życiu ludzi właściwie od zawsze. To różnego typu rozrywka, związana z grami oraz zakładami, w których kluczem jest wygrywanie oraz przegrywanie pieniędzy. Wiele o ostatecznym rezultacie decyduje m.in. przypadek, co zwiększa ryzyko każdego zakładu i ewentualnych kłopotów, jeśli w grę wchodzą środki materialne i pieniężne.

Hazard w małżeństwie

Do hazardu zaliczamy gry losowe, gry wzajemne, gry w karty, czy też na automatach. Wiele z nich, zwłaszcza gry losowe, związanych jest z przypadkowością. Gry hazardowe możliwe są zarówno w punktach stacjonarnych, jak i w internecie. W sieci odnajdziemy każdego rodzaju hazard, w tym również zakłady bukmacherskie, dotyczące sportu.

Prawnicy kościelni często spotykają się ze sprawami problemów w małżeństwach, których składową jest hazard po jednej ze stron. Powodem jest uzależnienie, które wisi nad osobą, pragnącą wygrać duże pieniądze, zaczynając tym samym grać coraz częściej, zwłaszcza jeśli początkowo passa jest pomyślna.

Czytaj dalej
  1432 odsłon
  0 komentarze

Dzieci a nieważność małżeństwa

Dzieci a nieważność małżeństwa Dzieci a nieważność małżeństwa

W kontekście nieważności małżeństwa kościelnego, często pojawiają się również wątki dotyczące dzieci, a więc bardzo istotny aspekt.

Do tego należą m.in. pytania, w których wskazuje się brak posiadania dzieci, a możliwość uzyskania rozwodu kościelnego. Wskazuje się także na przeprowadzony rozwód cywilny, ale z posiadanymi już dziećmi przez partnerów.

Bywają również przypadki braku powagi przy zawiązywaniu małżeństwa, w postaci nienawidzenia dzieci, a także spodziewanie się dziecka z nowym partnerem i chęci rozwiązania małżeństwa kościelnego z poprzednim współmałżonkiem.

Zagadnienia dotyczące prawa kościelnego, uwzględniające w relacjach między osobami także dzieci, jest różne rozumiana i nie do końca jasna w każdej sprawie. Generalnie sprawy związane z dziećmi mogą odgrywać istotną rolę w co najmniej czterech sytuacjach, tj.:

 • nieposiadanie dzieci w małżeństwie,
 • posiadanie dzieci w byłym związku małżeńskim,
 • posiadanie dzieci w nowym związku,
 • wykluczenie posiadania dzieci, mimo zawarcia związku małżeńskiego.

W prawie kanonicznym wskazuje się, że posiadanie dzieci ma być dopełnieniem miłości między partnerami. Czy nieposiadanie dzieci oznacza od razu możliwość nieważności małżeństwa? Nie zawsze jest to konieczność do spełnienia wszystkich istotnych warunków małżeństwa. Odstępstwem od reguły może być natomiast niepłodność jednego, albo obojga małżonków. W takiej sytuacji można wstąpić w związek małżeński, mimo że nie będą mogli posiadać potomstwa.

Czytaj dalej
  3032 odsłon
  0 komentarze

Czy każdy prawnik może być adwokatem kościelnym?

Czy każdy prawnik może być adwokatem kościelnym? Czy każdy prawnik może być adwokatem kościelnym?

Prawnik jest osobą, która posiada dokumenty ukończenia studiów prawniczych, z wyższym wykształceniem. Czy każdy prawnik może być adwokatem kościelnym?

Czy adwokatem kościelnym może być każdy prawnik?

Od strony prawnej, prawnikiem zostaje osoba, która skończyła z powodzeniem studia prawnicze i jest co najmniej magistrem z wyższym wykształceniem. Taka osoba od strony teoretycznej jest ogólnie zapoznana z różnymi sektorami prawa. Jeżeli chodzi o kwestie nieważności małżeństw, to tutaj należy ukończyć studia bezpośrednio z kierunku prawa kanonicznego.

Kanonista zobowiązany jest do znajomości prawa kościelnego (prawa kanonicznego). Obecne są w nim różne przepisy, podobnie jak w prawie cywilnym. Adwokat kościelny upoważniony jest do reprezentowania strony w sprawach związanych z procesem kościelnym, a więc w sprawach o nieważność małżeństwa kościelnego.

Adwokat kościelny - kto to jest?

Jasne jest więc, że nie każdy prawnik może pełnić funkcję adwokata kościelnego, jeśli ten nie ma do tego stosownych uprawnień i wykształcenia z kierunku prawa kanonicznego. Miano adwokata kościelnego może otrzymać osoba pełnoletnia, z nienaruszoną historią oraz wiary katolickiej.

Oczywiste jest także to, że adwokat kościelny powinien znać prawo w formie zaawansowanej, potrafiący bez problemu również formułować dokumenty związane z tą dziedziną. Adwokat kościelny jest obecny na liście czynnych adwokatów, jacy są dostępni przy swoim sądzie diecezjalnym.

Czytaj dalej
  2420 odsłon
  0 komentarze

Uzależnienie od rodziców a nieważność małżeństwa

Uzależnienie od rodziców a nieważność małżeństwa Uzależnienie od rodziców a nieważność małżeństwa

Niedojrzałość jest jedną z grup zachowań uprawniających do nieważności małżeństwa kościelnego. Wśród nich wyróżniamy m.in. uzależnienie od rodziców.

Nadmierne uzależnienie dziecka, a potem już osoby dorosłej, od rodziców, jest generalnie postrzegane jako zachowanie patologiczne, tj. brak samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego życia, ustalonych zasad, czy przyzwyczajeń. Jest to swego rodzaju całkowite utracenie kontroli nad swoim funkcjonowaniem i podporządkowanie się rodzicom. Oczywiście tego typu sytuacje zazwyczaj mają bardzo negatywne skutki w stosunku do funkcjonowania w życiu codziennym ze współmałżonkiem, bowiem narzucone, niesamodzielne postawy będą wpływały na wszystkie relacje.

Nadużywanie opiekuńczości, czy też uzależnienia od rodziców da się zauważyć jeszcze przed ślubem. Podobnie jak trudności z odłączeniem się od rodziców, czyli mieszkanie z nimi mimo zawarcia małżeństwa.

Jak to jest oceniane przez prawo kanoniczne?

Nadmierne przywiązanie do rodziców nie jest korzystne z punktu widzenia odpowiedniego budowania związku małżeńskiego.

Wyjątkowo silne więzy rodzinne mogą być powodem ograniczenia wolności oraz możliwości swobodnego współżycia z partnerem, tracąc pełny zakres interpersonalny. Relacje tego rodzaju należą wówczas do anormalnych.

Czytaj dalej
  1404 odsłon
  0 komentarze

Niedojrzałość a nieważność małżeństwa

Niedojrzałość a nieważność małżeństwa Niedojrzałość a nieważność małżeństwa

Dojrzałość jest aspektem, który powinien charakteryzować każdego dorosłego człowieka, wraz z coraz wyraźniej przekroczoną granicą 18. roku życia. W rzeczywistości często jest jednak zupełnie inaczej, dlatego niedojrzałość to podstawowych kryteriów psychologicznych, decydujących o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego.

Niedojrzałość społeczna oraz emocjonalna jest brana pod uwagę

Wśród przyczyn natury psychicznej, będących istotną przeszkodą do podjęcia obowiązków małżeńskich, są czynniki niedojrzałości społecznej oraz emocjonalnej.

Do niedojrzałości emocjonalnej należy:

 • egocentryzm,
 • kłopoty z utrzymaniem równowagi emocjonalnej,
 • skrajne, bądź nieadekwatne do sytuacji reakcje.

Z kolei niedojrzałość społeczna charakteryzuje się:

 • brakiem aktywności społecznej,
 • zbyt wysokimi wymaganiami w różnych sytuacjach,
 • zbyt szybką rezygnacją w przypadku niepowodzeń,
 • brakiem samodzielności.

Niedojrzała osoba często wykazuje się działaniami wyłącznie w przypływie chwili, bez przemyślenia, a tym bardziej bez brania pod uwagę skutków, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. Patrzenie tylko na siebie i swój interes zdecydowanie nie sprzyja i stoi w sprzeczności z budowaniem związku małżeńskiego.

Czytaj dalej
  2250 odsłon
  0 komentarze

Gdzie trzeba złożyć skargę powodową?

Gdzie trzeba złożyć skargę powodową Gdzie trzeba złożyć skargę powodową

Sprawa związana z procesem o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej. Gdzie należy to zrobić?

Złożenie skargi powodowej wiążę się z pewnymi podstawowymi wymogami, regulowanymi w prawie kanonicznym, dlatego należy być zorientowanym w tym temacie.


Skarga powodowa - miejsce

Pozew trzeba złożyć w tzw. Kościelnych Trybunałach, a więc:

 • sąd w miejscu, w którym zawarte było małżeństwo,
 • sąd w miejscu, w którym mieszkają strony procesowe, a więc albo strona powodowa, albo strona pozwana,
 • trybunał z uwagi na większość dowodów, powiązanych z daną lokalizacją.

Jak więc widzimy, strona powodowa może mieć w zasadzie cztery możliwości, na podstawie których padnie wybór co do miejsca złożenia skargi powodowej w sądzie kościelnym.

Skarga powodowa - czynniki dotyczące miejsca jej złożenia

Skoro pole wyboru jest dość szerokie (oczywiście jeśli lokalizacje się różnią), to wnioskodawca może wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

Czytaj dalej
  1305 odsłon
  0 komentarze

Czy w Kościele są rozwody?

Czy w Kościele są rozwody? Czy w Kościele są rozwody?

Często słyszymy - również w telewizji - że można uzyskać rozwód kościelny. Co do zasady, proces kościelny można dla zwykłego "Kowalskiego" tak definiować, jednak oficjalnie to sformułowanie nie istnieje, co często podkreślają nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim przedstawiciele Kościoła. Rozwód kościelny nie istnieje.

Rozwód kościelny w języku potocznym

Kwestia tego, że rozwód w Kościele generalnie nie ma miejsca, nie trzeba szeroko wyjaśniać. Mimo wszystko określenie rozwodu kościelnego jest wszędzie obecne i funkcjonuje jako potoczne nazewnictwo jednego z procesów kościelnych, którego pod taką nazwą nie znajdziemy w dokumentach oraz w prawie kanonicznym. Podobnie jest m.in. w nazwach poszczególnych tytułów naukowych, które w niektórych przypadkach działają wyłącznie jako forma grzecznościowa, a nie faktyczny stan. Tak samo - zwłaszcza w starszych pokoleniach - mówi się na lekarza po prostu doktor - bez znaczenia, czy specjalista medycyny ma w rzeczywistości taki tytuł. W naszym przypadku rozwód kościelny oznacza w praktyce nieważność małżeństwa kościelnego.

Rozwód oraz unieważnienie kontra stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jakby tego było mało, to do grupy określeń w procesie kościelnym należy dodać jeszcze jedno niefunkcjonujące nazewnictwo - unieważnienie.

 • Rozwód jest faktycznym rozwiązaniem węzła małżeńskiego, już podczas istnienia małżeństwa. Rozwód oznacza rozpad, ogłoszony przez sąd powszechny. Jest to rezygnacja z małżeństwa między dwiema osobami, mimo że wcześniej było jak najbardziej ważne i dokonane.
 • Unieważnienie jest podobne do powyższego, jednak z tą różnicą, iż węzeł małżeński został rozwiązany przez sąd powszechny, z uwagi np. na błędy proceduralne. Oznacza zatem anulowanie wcześniej ważnego zawarcia małżeństwa.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest z kolei tym, co występuje w Kościele jako jedyne rozwiązanie procesowe i prawne. Podczas procesu kościelnego uznaje się, że małżeństwo zostało tylko z pozoru zawarte, ale wobec istniejących powodów (moralnych, psychicznych itp), jest nieprawdziwie z punktu prawa kanonicznego ogłoszone. Temat zostaje podniesiony wyłącznie przez sąd kościelny, który analizuje materiały dowodowe i ocenia, czy rzeczywiście w momencie nabożeństwa istniały okoliczności przeciwko zawiązaniu węzła kościelnego. Jeśli istnieją - małżeństwo nigdy nie istniało.
  955 odsłon
  0 komentarze

Prawo cywilne w prawie kościelnym

Prawo cywilne w prawie kościelnym Prawo cywilne w prawie kościelnym

Prawo kanoniczne ma w swoich strukturach tzw. instytucję kanonizacji prawa cywilnego, a zatem istnieje możliwość skorzystania z regulacji prawa cywilnego w kościelnym odpowiedniku, jeśli te są zbieżnie z Kościołem. Które instytucje prawa cywilnego mogą być zatem akceptowane w prawie kościelnym?

Instytucja pojednania

Generalnie pojednanie w procesie kościelnym nie jest zjawiskiem nowym, jednak w prawie cywilnym funkcja mediatora oraz zdarzenia mediacyjne są uszczegółowione. Jest to jedna z sytuacji, kiedy prawo cywilne można w pełni wdrożyć do zasad kanonicznych, oczywiście jeśli zakres procedur będzie w pełni akceptowalny przez Kościół. Równie dobrze można zastosować wyłącznie dążenie do pogodzenia się partnerów, co również nie będzie novum.

Oczywiście wszelkie porozumienia powinny nastąpić zastanym stanem faktycznym, bez zgrzytów po żadnej ze stron. Jednym z częściej przypisywanych powodów są niezdolności natury psychicznej do spełnienia obowiązków małżeństwa kościelnego po jednej ze stron, która takiego stanu rzeczy nie uznaje, bądź dochodzi do złej interpretacji. Porozumienie jest tutaj wyjściem z kryzysu i szansą na większą obiektywność w trakcie pozyskiwania dowodów.

W takim przypadku łatwiejsze wydaje się zaanonsowanie świadków, zwłaszcza jeśli są w pokrewieństwie i co ważniejsze - prościej jest znaleźć dowód świadczący o niewinności. Wówczas droga prowadzi strony do porozumienia, albo wskazania innych przyczyn, które są przez którąś ze stron faktycznie do udowodnienia.

Sędzia cywilny

Co ciekawe, sąd kościelny może również być w kontakcie z instytucjami działającymi na drodze cywilnej. Sytuacja może dotyczyć potwierdzania lub przedstawienia faktów np. dotyczących pomocy osobie z zaburzeniami psychicznymi, udzielonej przez instytucje cywilne, lub też w drugim kierunku - kiedy ta pomoc jest wskazana, jeśli problemy zostały ujawnione na drodze procesu kościelnego i po zakończeniu jedna ze stron miałaby zostać objęta opieką przez cywilne placówki.

Czytaj dalej
  1109 odsłon
  0 komentarze

Narkomania i stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Narkomania i stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego Narkomania i stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Narkomania dotyka niestety wielu osób. Czy to uzależnienie może być powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Czytaj dalej
  1282 odsłon
  0 komentarze

Uzależnienie od internetu a nieważność małżeństwa kościelnego

Uzależnienie od internetu a nieważność małżeństwa kościelnego Uzależnienie od internetu a nieważność małżeństwa kościelnego

Zbyt częste korzystanie z internetu może skończyć się uzależnieniem, czyli tzw. siecioholizmem. Czy ten fakt również może być powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Czytaj dalej
  1052 odsłon
  0 komentarze

Wpadka powodem nieważności małżeństwa kościelnego?

Wpadka powodem nieważności małżeństwa kościelnego?

Związki małżeńskie nierzadko bywają wynikiem tzw. wpadki. Czy jest to realny powodu uzyskania rozwodu kościelnego?

Czytaj dalej
  1455 odsłon
  0 komentarze

Obrońca węzła małżeńskiego - kim jest i jaka jest jego rola?

Obrońca węzła małżeńskiego - kim jest i jaka jest jego rola?

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego obecny jest także obrońca węzła małżeńskiego. Kim jest i jaka jest jego rola?

Czytaj dalej
  3165 odsłon
  0 komentarze

Czy istnieje zakaz ubiegania się o nieważność małżeństwa?

Czy istnieje zakaz ubiegania się o nieważność małżeństwa?

Prawo cywilne dopuszcza możliwość wdrożenia zakazu ubiegania się o unieważnienie małżeński. Czy podobne stanowisko istnieje również w prawie kościelnym?

Czytaj dalej
  1160 odsłon
  0 komentarze

Czy Kościół wskazuje winnego w procesie o nieważność małżeństwa?

Czy Kościół wskazuje winnego w procesie o nieważność małżeństwa?

Sprawy w sądach cywilnych są często porównywane z procesami w sądach kościelnych. Czy w sprawie dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego wskazuje się winnego?

Czytaj dalej
  1832 odsłon
  0 komentarze

Niechęć posiadania dzieci powodem nieważności małżeństwa

Niechęć posiadania dzieci powodem nieważności małżeństwa

Brak potomstwa, jak i ogólna niechęć do posiadania swoich dzieci może być skutecznym argumentem, aby zakwestionować związek i doprowadzić do nieważności małżeństwa kościelnego.

Czytaj dalej
  3688 odsłon
  0 komentarze

Czy rozwód kościelny jest trudny do uzyskania?

Czy rozwód kościelny jest trudny do uzyskania?

Rozwód kościelny jest potoczną nazwą pomyślnie przeprowadzonego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Czy trudno jest uzyskać rozwód kościelny? Wśród potencjalnie zainteresowanych panuje opinia, że jest to ciężka sprawa. Sprawdźmy.

Czytaj dalej
  1806 odsłon
  0 komentarze

Przyczyny natury psychicznej jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Przyczyny natury psychicznej jako niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
W zdecydowanej większości procesy o tzw. unieważnienie małżeństwa, dotyczy przyczyn natury psychicznej i niezdolności z tego tytułu do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, uwzględnionych w prawie kanonicznym. Zaburzenia psychiczne podstawą rozwodu kościelnego?  Z racji tego, że jest to teoretycznie najlepszy argument wśród wszystkich, ja...
Czytaj dalej
  2779 odsłon
  0 komentarze

Małżeństwo z krótkim stażem - czy wtedy jest łatwiej o tzw. rozwód kościelny?

Małżeństwo z krótkim stażem - czy wtedy jest łatwiej o tzw. rozwód kościelny?
Kościół może zdecydować o nieważności małżeństwa z różnych powodów. Czy takowym może być sytuacja małżeństwa z krótkim stażem? Jednym z nowych przypisów w procesie kościelnym jest tzw. proces skrócony, który może zostać zastosowany m.in. dla rozbitych już par, których małżeństwa trwają bardzo krótko. Czy na pewno czas ma tutaj znaczenie i może być ...
Czytaj dalej
  1406 odsłon
  0 komentarze

Kancelaria Dignitas z nagrodą plebiscytu Orły Prawa 2020

Kancelaria Kanoniczna - Plebiscyt Orły Prawa
Kancelaria Kanoniczna Dignitas została laureatem nagrody w Plebiscycie Orły Prawa 2020. Orły Prawa mają za cel wyróżnić liderów branż, którzy stawiają na rozwój swoich firm. W plebiscycie zbierane są opinie oraz oceny klientów z serwisów społecznościowych i portali branżowych. Aby podsumować pracę firmy, pojawiają są oceny klientów m.in. z wyszukiw...
Czytaj dalej
  5681 odsłon
  0 komentarze